Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

NYHETSARKIV

Arkiv

Mer framtidsfokus i Telemarksforsking

Mer framtidsfokus i Telemarksforsking

Telemarksforsking har inngått samarbeidsavtale med Foresight Norge

15.1.2009

Det legges for tiden stor vekt på bruk og utvikling av foresight-metodikk i mange regionale sammenhenger. 14 av 15 VRI-regioner (statens virkemiddel for regional innovasjon) har planer om foresightprosjekter innenfor 30-35 ulike emner. Både Forskningsrådet og Innovasjon Norge framhever nødvendigheten av metodeutvikling og kreativt framsyn for å stimulere regional innovasjon. Telemarksforskning gjennomfører for tiden flere foresight-prosjekter i samarbeid med oppdragsgivere i Nordland, Buskerud, Telemark m.m.

For å styrke vår kapasitet og utvikle vår kompetanse på feltet ytterligere, har vi gått inn i et partnerskap med Foresight Norge. Det er forsker/statsviter Lars Ueland Kobro fra Telemarksforsking som er tilknyttet Foresight Norge gjennom denne avtalen. Foresight Norge består av en rekke selvstendige forskere og rådgivere som arbeider systematisk med metodeutvikling og operativ tilrettelegging og fasilitering av foresightprosesser over hele landet.