NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Befolkningsveksten fortsetter, mens Vest-Telemark sakker akterut

SSB har nylig publisert nye oppdaterte befolkningsframskrivninger. Ifølge SSB vil folketallet i Norge øke sterkt de neste årene. Audun Thorstensen ved Telemarksforsking-Bø sier prognosene for befolkningsutviklingen i Vest-Telemark de neste 20 årene ikke er hyggelige. Innvandring kan bidra til at dagens folketall holder seg, men det blir flere eldre og færre yngre personer i regionen, ifølge Thorstensen

27.5.2008

For landet anslås veksten de neste 20 årene til 22 prosent, mens tilsvarende for Telemark og Vest-Telemark er hhv. 10 og 3,5 prosent.

Tallene bygger på SSBs mellomalternativ MMMM, som står for mellomnivået for komponentene fruktbarhet, levealder, innenlands mobilitet og nettoinnvandring.

Les oppslag i VTB her: http://www.vtb.no/vis.php?id=3768

read here online abortion pill abortion effects
online link getting an abortion
home abortion what is the name of the abortion pill first trimester abortion cost
best abortion pill abortion pill usa risk of abortion pill
click is abortion pill safe click here