Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ny analyse om nyetableringer i 2007

Analysen går i detalj om nyetableringer i Telemark, men har også data om nyetableringer i andre fylker.

27.3.2008

Analysen viser også hvordan bransjestruktur og befolkningsvekst påvirker etableringsfrekvensen i ulike geografiske områder.  Selv om det er store forskjeller på etableringsfrekvensen i ulike områder, er det stor regelmessighet når vi korrigerer for effekten av at de ulike områdene har ulik bransjestruktur og befolkningsvekst.  Et klart trekk er at Sør- og Vestlandet har en tendens til høyere etableringsfrekvens enn Østlandet.

Analysen finn du her.

why most women cheat wives cheat will my husband cheat again
coupon for prescriptions open printable viagra coupon