Telemarksforskning (logo)
NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ledige stillinger

Lyst til å jobbe i Telemarksforsking?

Vi ønsker å rekruttere inntil 3-4 forskere innen våre tre fagområder: Regional utvikling, Kommune- og velferdsforsking, Kulturforsking.

Du har dr.grad, eller mastergrad med gode resultater, gjerne forvaltnings- eller prosjekterfaring, og lyst til å arbeide i et institutt der vi løser viktige samfunnsfaglige problemstillinger på oppdrag fra offentlige oppdragsgivere (kommuner, fylkeskommuner, departement og direktorater), forskningsråd, KS eller andre. Vi har kontorer i Bø, men kan diskutere fleksible løsninger med de rette søkerne.

Send cv og en søknad der du sier litt om motivasjonen din for å søke arbeid hos oss til direktør Karl Gunnar Sanda på sanda@tmforsk.no/95727158. Se www.telemarksforsking.no for nærmere opplysninger om instituttet og oss som jobber her.