NASJONALT FORSKNINGSINSTITUTT med regional forankring og internasjonal relevans 

Ledige stillinger

Kommuneforskere

Hvordan kan et nytt kommunekart bli seende ut og hvordan skal kommunene bli gode velferdsprodusenter i en ny struktur?

Til å være med på å utforske dette, vil vi supplere vårt sterke FoU-miljø rundt temaene kommunestruktur og velferdsproduksjon med

1-2 KOMMUNEFORSKERE

Du har minst mastergrad innen statsvitenskap, sosiologi, geografi, økonomi eller lignende, og gjerne erfaring fra kommunesektoren. Det er en fordel med forsknings- eller utredningserfaring.

Kontakt: Fagkoordinator Kjetil Lie, lie@tmforsk.no/97523640

I tillegg til kontaktpersonene kan du også ringe direktør Karl Gunnar Sanda på 95727158. Se www.telemarksforsking.no for nærmere opplysninger om instituttet og oss som jobber her. Søknad med cv, attester og referanser sendes til sanda@tmforsk.no innen 3. juni 2015.

Forskere innen regional utvikling

Hvorfor vokser steder? 

Til å være med på å forstå og forklare hvorfor noen steder vokser og andre ikke, søker vi

1-2 FORSKERE INNEN REGIONAL UTVIKLING

Du har minst mastergrad innenfor samfunnsøkonomi, geografi eller lignende og kompetanse innen statistiske metoder og modeller, og du må ha erfaring med eller interesse for regional utvikling. Det er en fordel med forsknings- eller utredningserfaring.

Kontakt: Fagkoordinator Knut Vareide, vareide@tmforsk.no/98220004

I tillegg til kontaktpersonene kan du også ringe direktør Karl Gunnar Sanda på 95727158. Se www.telemarksforsking.no for nærmere opplysninger om instituttet og oss som jobber her.

Søknad med cv, attester og referanser sendes til sanda@tmforsk.no innen 3. juni 2015.
Telemarksforsking er et frittstående FoU-institutt som har som mål å være blant de ledende i Norge innen sine satsingsområder. Vi er et forskningsmiljø med 30 forskere som arbeider med dagsaktuelle samfunnsfaglige problemstillinger på oppdragsbasis for offentlige og private oppdragsgivere. For de som er interessert vil det være mulig og ønskelig å utvikle phd-opplegg. Vi legger vekt på å være troverdige, nyskapende, tverrfaglige – og å ha det gøy på jobben! Vi holder til i moderne kontorlokaler i kunnskapsbygda Bø, som er et dynamisk regionsenter midt i vakre Telemark.