«Små midler kan skape store endringer»

oktober 26, 2023 Kulturliv og kulturpolitikk

Det konstanterer Telemarksforskings seniorforsker Nanna Løkka, etter å ha besøkt den Bulgarske kommunen Elena i forbindelse med avslutningen av EØS-prosjektet GALOP.

GALOP – Grow through activating local potential, startet opp i 2019 og har til hensikt å skape utvikling med utgangspunkt i lokale ressurser i mindre distriktskommuner i Bulgaria. Telemarksforsking er forskingspartner i prosjektet, Løkka var nylig på besøk i en av de bulgarske deltakerkommunene sammen med representanter for Kommunesektorens organisasjon (KS) og den bulgarske søsterorganisasjon, NAMRB.

 

Inkubatorbedrift og distribusjon av lokalprodusert mat

Kommunen Elena er en av de ti utvalgte kommunene i Bulgaria som har deltatt i prosjektet. Her har midlene gått til å finansiere en lokal inkubatorbedrift som bidrar med distribusjon og markedsføring av lokalproduserte matvarer i regionale bysentra.

– I bulgarske distriktskommuner finnes det et mylder av lokale produsenter av mat og drikke, men mange har utfordringer med å distribuere og markedsføre produktene sine i de regionale bysentra, forklarer Løkka.

Gjennom GALOP-prosjektet har kommunen kunnet ansette tre personer som skal bistå lokale mikrobedrifter med distribusjon og markedsføring av varer. Prosjektmidlene har også finansiert en bil med kjølerom til å transportere varene samt muliggjort renovering av et eldre hus for kontorlokaler.

– Riktignok ble en del av det lokale arbeidet forsinket på grunn av korona. Det har gjort det utfordrende å følge prosjektet så tett som det opprinnelig var tenkt. Derfor var det svært interessant for prosjektteamet å få se hvordan kommunen Elena hadde brukt finansieringen og hvor langt de var kommet i å gjennomføre prosjektet, forteller Løkka. Prosjektteamet var imponert over det de så, og kunne konstatere at små midler kan skape store endringer!

 

GALOP – Grow through activating local potential

GALOP er et samarbeidsprosjekt mellom (KS), deres bulgarske søsterorganisasjon, NAMRB og Telemarksforsking. Prosjektet har hatt til hensikt å stimulere til bærekraftig økonomisk utvikling i bulgarske distriktskommuner med færre enn 10 000 innbyggere.

Det er en sterk sentraliseringstendens i Bulgaria og mange distriktskommuner opplever utflytting og stagnasjon. Gjennom GALOP-prosjektet har 10 kommuner fått mulighet til å utvikle og prøve ut lokale strategier som skal stimulere til næringsutvikling og arbeidsplasser. Disse 10 kommunene får finansiert utvalgte deler av de lokale utviklingsstrategiene sine gjennom prosjektets ‘small-grants scheme’.

 

GALOP – i siste fase

Nå er GALOP-prosjektet i siste fase. Prosjektreisen Løkka deltok på denne høsten inngikk som en del av avrundingen av prosjektet, der prosjektgruppa kunne se selv hvordan en av de utvalgte kommunene har kommet godt i gang med utviklingsarbeidet sitt.

Du kan lese mer om prosjektet her.