Barnehagebarn. Foto: iStock. Barnehagebarn. Foto: iStock.

Skal bistå Søre Sunnmøre med barnehageberegninger

januar 3, 2019Utviklingsprosjekter og prosessledelse Kommunal- og velferdsforsking

Ny rammeavtale signert.

De 6 kommunene på Søre Sunnmøre ønsker bistand til å stå for beregninger og kvalitetssikring av tilskudd til de ikke-kommunale barnehagene med basis i det nye forskriftsverket som foreligger. Telemarksforsking har samarbeidet med disse kommunene siden 2011, og har nå inngått ny rammeavtale, etter åpen konkurranse.