Sentral kunnskap til byregionprogrammet

mai 21, 2014 Kommunal og regional utvikling

Telemarksforsking presenterte denne uka sine tilbud om samfunnsanalyser og bistand til utviklingsprosesser og stedsinnovasjon for over 200 interesserte deltakere i Byregionprogrammet.

Denne uken startet Kommunal og moderniseringsdepartementets programsatsingen for byregioner – Byregionprogrammet – opp for fullt. 33 byregioner fra hele landet satte hverandre i stevne på Værnes, i to dager denne uka. Telemarksforsking presenterte sine modeller og sine tjenester for nesten 200 interesserte deltakere.

Det er Distriktssenteret som leder byutviklingsprogrammet og som hadde satt sammen et interessant program med stor vekt på kunnskapsdeling og nettverk mellom de deltakende regionene. Knut Vareide presenterte programteorien for attraktivitet, med hovedvekt på betydningen av samspillskultur. Temaet vakte interesse og ble diskutert livlig ved de runde kafebordene i lokalet, mellom en rekke deltakere fra kommuner med vidt ulik profil.

En håndfull forskningsmiljøer var invitert til arrangementet for å fortelle om sine opplegg for samfunnsanalyser og utviklingsprosesser. Telemarksforskings stand var godt besøkt. Bildet viser (fra venstre) Marit Owren Nygaard, Solveig Svardal og Lars U. Kobro ved Telemarksforskings stand i lokalene.