REKO-ringer under lupen

januar 3, 2019Uviklingsprosjekter og prosessledelse Regional utvikling

Skal lage håndbok om etablering, drift og utvikling av REKO-ringer.

REKO-ring er en ny salgs- og distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsenter å selge varer i eget nærmområde, direkte til kunden.

Dette prosjektet skal innhente og sammenstille mer kunnskap om hvordan ringene drives og organiseres, om forbrukerne og produsentene og hva som er suksesskriterier og eventuelle barrierer for utvikling av REKO-ringer i Norge.

Resultater av prosjektet skal være en håndbok om etablering, drift og utvikling av REKO-ringer, samt en sluttkonferanse om REKO i 2020.

 

Telemarksforsking skal gjennomføre prosjektet «REKO-ring: en viktig omsetningskanal for økologisk landbruk» på oppdrag fra Landbruksdirektoratet, som har gitt tilskudd gjennom ordningen Utviklingstiltak innen økologisk landbruk.