Reisen til Rogalands framtid

juli 14, 2014Utviklingsprosjekter og prosessledelse Regional utvikling

Telemarksforsking skal lede Rogaland fylkeskommunes scenarieprosess, en framtidsreise hvor det skal lages framtidsfortellinger om regionen etter oljen.

Rogaland fylkeskommune vil ha laget framtidsfortellinger om regionen etter oljen. De fortellingene skal Telemarksforsking være prosessledere for å utvikle, men forfatterskapet skal være bredt!  Deltakere i prosessen som vil foregå utover høsten vil være representanter fra administrasjonen i Rogaland fylkeskommune, politikere fra fylkestinget, deltakere fra regionens næringsliv og andre aktører fra det sivile samfunn.

Telemarksforsking har vunnet et anbud med å lede Rogaland fylkeskommunes scenarieprosess med et opplegg som er bygget opp som en framtidsreise. Med oss i cockpit har vi fått det danske Instituttet for fremtidsforskning. Reisen er lagt opp som med tre faser; Først en «Take Off» hvor alle deltakerne først får sine reisedokumenter. Det er oppdaterte tall for hvor Rogaland befinner seg akkurat nå og kopier av de planene som gjelder lokalt og regionalt. Take-off samlingen vil handle om å skape felles «samtidsbilder». – Vi vil få alle deltakerne inn i samme fly, forklarer Lars U. Kobro som er Telemarksforskings reiseleder for turen. Alle skal ikke måtte være enige om alt, men vi bør være noenlunde samstemt i hvor vi befinner oss, før framtiden beskrives. Etter denne starten, vil vi ha en fase som vi kaller «Høytflyvning». Her vil vi bruke ulike teknikker og metoder for å få deltakerne til å løsrive seg fra den nære historien og de situasjonene de står i, i dag. Hvilke vinder blåser hvilke veier i omgivelsene, hvordan beveger andre deltakere i samme luftrom seg, og hvor langt i hvilken retning vil vi reise selv? Slike spørsmål vil få oss til å strekke tankene, forklarer Kobro. Den tredje fasen er «Trygg landing». Her vil prosjektet lande noen framtidsfortellinger som viser hvor veien kan gå videre – gitt ulike betingelser. Hvilke betingelser som skaper grunnlag for hvilke fortellinger, vil reisen avsløre.

Arbeidet bygger i stor grad på deltakerinvolvering. Rogaland fylkeskommune skriver i utlysningen av prosjektet at deltakerne til prosessen vil bli invitert på personlig grunnlag. Det har vi ikke sett tidligere, men er veldig glad for nettopp det grepet, sier Kobro. Deltakende prosesser som legger stor vekt på deltakernes representativitet, kan lett bli litt stivbente og forutsigbare, mens vi egentlig trenger fantasi, litt «løssluppen» tenkning og vilje til å sørge for at tverrfaglighet ikke blir tverr faglighet, sier Lars Kobro som vil drive fram dette prosjektet for Telemarksforsking sammen med Solveig Svardal, Marit O. Nygaard og Knut Vareide.

Fremtidsbildene vil foreligge ved årsskifte 2014/15. De vil være en miks av scenarie-prognoser basert på statistisk metode og fremtidsfortellinger/narrativ metode.