Regine har begynt hos oss!

februar 2, 2023

I midten av januar begynte Regine Sønderland Saga som forsker ved Telemarksforsking. Vi har intervjuet henne etter et par uker på jobb.

Velkommen til Telemarksforsking!

Tusen takk! Dette har jeg gledet meg til.

 

Kan du fortelle litt om din fagbakgrunn – hva har du jobbet med tidligere?

Fagbakgrunnen min er litt blandet med en bachelor i management fra University of York og en master i sustainable aviation fra Manchester Metropolitan University. Etter en doktorgrad forankret i urban geografi med fokus på bærekraft og videre forskningsarbeid innen stedsutvikling, vil jeg nok beskrive meg selv som samfunnsforsker.

Under doktorgraden fikk jeg erfaring som foreleser i ‘human geography’ og ‘urban geography’, og etter endt Ph.D jobbet jeg hos Institute of Place Management i England der jeg var delaktig i prosjekter som omhandlet å støtte steder i forandringer og utvikling. Hovedprosjektet jeg jobbet med er et statlig finansiert prosjekt omtalt som ‘High Streets Task Force’. Prosjektet støtter steder på tvers av England med å redefinere den funksjonen sentrumssteder har, ved at det hjelper lokalsamfunn, lokale samarbeidspartnere og styringsorganer i prosessen. Jeg var også involvert i instituttets ‘Vital and Viable Programme’ som går ut på å tilrettelegge for mer samarbeid mellom bedriftseiere og andre interessenter slik at de sammen kan gjennomføre framlagte bevisbaserte anbefalinger for den videre veien for sentrumssteder.

 

Kan du fortelle om doktorgradsprosjektet ditt?

Ved bruk av både kvantitative og kvalitative metoder tok doktorgradsavhandlingen min for seg sosiale og teknologiske utfordringer ved implementering av smarte byer, da spesielt med tanke på involvering av innbyggerne i utviklingen av smarte løsninger. Avhandlingen var sentrert rundt en case studie av Manchesters innovasjonsdistrikt ‘Oxford Road Corridor’ med hovedfokus på bruk av smart teknologi for å motivere studenter til å redusere strømforbruket sitt i studentboliger. Resultater fra forskningen viser blant annet at en smart løsning må inneholde intuitive visuelle aspekter i form av for eksempel farger og design med underliggende informasjon og betydning, informasjon og tips til strømsparing. I tillegg må det inneholde utfordringer i form av spill og konkurranser.

Jeg undersøkte også utfordringer i forbindelse med implementering av smarte løsninger på et mer generelt plan og spurte både studenter og de som jobber med implementasjon av smarte by-prosjekter hva deres forståelse av og bekymringer rundt konseptet «Smart city» er. Det var tydelig at konseptet var preget av bekymringer rundt datasikkerhet og personvern, men med en oppfatning av at smarte byer kan tilrettelegge for å redusere energiforbruk og utslipp ved hjelp av teknologi og digitalisering.

 

Hva skal du jobbe med på Telemarksforsking framover?

Jeg er tilknyttet forskningsgruppene grønn omstilling, og kommunal og regional utvikling, samt senter for regional analyse. Jeg vil derfor jobbe med forskjellige prosjekter innenfor disse fagområdene.

 

Hva slags prosjekter synes du det er spesielt interessant å jobbe med?

Jeg er ekstra interessert i det som omhandler teknologi og bærekraft og da spesielt i en setting hvor samskaping fører til løsninger. Vi lever i en tid der det er viktig at det skjer endringer på miljøfronten og derfor er det spennende å drive med forskning som bidrar til denne endringen.

 

Hva er du mest spent på i din nye jobb her?

Jeg gleder meg til å tilegne meg mer kunnskap om mitt fagfelt i en norsk kontekst og bygge på de erfaringene jeg har gjort meg i England. Jeg ser også veldig fram til å samarbeide med dyktige kollegaer her på Telemarksforsking ettersom jeg kan lære mye av dem.

 

Hvordan trives du så langt her i Bø?

Nå har jeg vært her i tre uker etter å ha bodd 12 år i England og trives allerede veldig godt. Jeg er opprinnelig fra Nordagutu så jeg visste på forhånd at Bø er et fint sted. Det er flotte turområder i nærheten som jeg gleder meg til å utforske sammen med hunden min. Jeg liker spesielt godt at lille Bø har et veldig variert sentrumstilbud med noe for alle.