Rebekka har begynt hos oss

september 20, 2022

I august begynte Rebekka Svartebekk Myhrer her ved Telemarksforsking. Vi har intervjuet henne etter noen uker på jobb.

 

Velkommen til Telemarksforsking!

Tusen takk! Det er jo alltid spennende å starte i ny jobb.

 

Kan du fortelle litt om hva du skal jobbe med på Telemarksforsking framover?

Som forskningsassistent er jeg tilknyttet forskningsgruppene kommunal økonomi og styring og kommunal og regional utvikling, så jeg skal jobbe med prosjekter innenfor disse tematikkene.

 

Hva slags fagbakgrunn har du? Og hva har du jobbet med tidligere?

Jeg er utdannet statsviter og har tatt en bachelor og en mastergrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen. I løpet av studietiden har jeg jobbet som vitenskapelig assistent ved institutt for sammenliknede politikk. Der jobbet jeg i et prosjekt om regionalt demokrati og lagde et datasett bestående av regionalistiske partier sin valgoppslutning ved regionale og nasjonale valg og ved Europaparlamentsvalg i Vest-Europa fra 1945 til 2019. Jeg har også jobbet som assistent hos Norsk senter for forskningsdata (nå Sikt). Her arbeidet jeg med arkivering av data for å gjøre de tilgjengelig for forskning, gjennom dokumentering av forskningsdata på meta- og variabelnivå. Jeg var også praktikant i Hordaland fylkeskommune, der jeg bistod på et prosjekt som handlet om å sørge for at bedrifter i Hordaland forble konkurransedyktige i fremtiden, gjennom kompetanseheving og økt innovasjonskapasitet.

 

Kan du fortelle om masteroppgaven din? 

Masteroppgaven min bygget på arbeidet mitt som vitenskapelig assistent. Oppgaven undersøkte hvordan valgsystemet i Europa påvirker hvordan regionalistiske partier sin valgoppslutning ved regionale valg smitter over («spillover») i deres valgoppslutning ved nasjonale valg og Europaparlamentsvalg.

For eksempel i den finske regionen Åland, er kun ett sete på valg i det finske parlamentet ved nasjonale valg og valgsystemet er proporsjonal representasjon. Siden det kun er ett sete på valg fører det i praksis til et slags topartisystem, der færre større partier konkurrerer om å oppnå representasjon i det nasjonale parlamentet. Det er derfor sannsynlig at velgerne stemmer på de større landsdekkende partiene for å unngå å kaste bort en stemme, noe som gjør det utfordrende for regionalistiske partier å oppnå representasjon på nasjonalt nivå. Dette illustrerer hvordan måten valgsystemet spiller ut i en region, påvirker i hvilken grad regionalistiske partier sin valgoppslutningsstyrke ved regionale valg smitter over i deres valgoppslutningsstyrke ved nasjonale valg.

Resultatene viste at jo flere ekstra stemmer et regionalistisk parti trenger å vinne innad i den samme regionale valgkretsen i et regionalt valg sammenlignet med et nasjonalt eller Europeisk valg, jo mindre sannsynlig er det at deres stemmeandel smitter over fra regionale inn i nasjonale og Europeiske valg. Alt i alt viste oppgaven at valgresultater i regionale, nasjonale og Europaparlamentsvalg i stor grad påvirkes av hverandre og av valgsystemet, og støttet påstanden om at valg ikke kan studeres i isolasjon.

 

Hva slags oppgaver/temaer synes du er spesielt morsomt å jobbe med?

Jeg er veldig interessert i valg, politiske systemer og institusjoner og demokrati, og særlig forholdet mellom kommuner, fylker og staten. Jeg synes også det er morsomt å jobbe med kvantitativ metode og særlig surveyundersøkelser, så det håper jeg å få mer kunnskap og erfaring med i jobben fremover.

 

Hva er du mest spent på i din nye jobb her?

Som nyutdannet så jo er overgangen fra studielivet til arbeidslivet litt uvant. Så jeg er spent på hvordan det blir å jobbe med oppdragsforskning fremover. Og så er jeg litt spent på hvilke typer prosjekter jeg havner i. Men jeg gleder meg og tror det blir bra.

 

Hvordan trives du så langt her i Bø?

Jeg trives veldig godt i Bø så langt. På Telemarksforsking er det veldig mange hyggelige og imøtekommende kolleger som har gjort oppstarten i jobben veldig fin. Samtidig er jeg glad i å være ute og gå på tur i fjellet, så da er jo Bø en veldig fin plass å bo.

 

Her kan du se hvilke prosjekter Rebekka jobber med nå.