Videre utvikling av Lifjell

Innspill fra en spørreundersøkelse

Midt-Telemark kommune skal rullere kommunedelplanen for Lifjell i 2022/23, og som en forberedelse til denne prosessen ønsket kommunen å få innspill fra aktører som på ulike måter har interesser i utviklingen av Lifjell. Hensikten med undersøkelsen har vært å få frem nye ideer og tanker om den videre utviklingen av Lifjell som reiselivsdestinasjon og rekreasjonsområde.

Forfatter

Hanna Nyborg Storm og Nanna Løkka

Utgitt

05.04.2022

Type

Notat

Notat

3 - 2022

ISBN

978-82-336-0525-4

Last ned