Verdensarven Rjukan-Notodden

Enkel kartlegging av mulighet for utvikling av flere kompetansearbeidsplasser

I dette notatet gjøres en enkel kartlegging av muligheten for å utvikle flere kompetansearbeidsplasser i tilknytning verdensarven Rjukan-Notodden industriarv. En gjennomgang av feltet, målsettinger og aktører, viser at det finnes flere handlingsrom som Rjukan-Notodden industriarv og regionen rundt kan søke å utnytte. Dette gjelder fortrinnsvis innenfor bygningsvern, forskning og koordinering og deling av kunnskap.

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

14.04.2020

Type

Notat

Notat

8 - 2020

ISBN

978--82-336-0320-5

Last ned