Velferd (revidert utgave 2009)

Artikkelen inneholder en analyse av velferd som mening og symbol - rettet mot studenter i helse- og sosialprofesjonene.

I tillegg til en historisk gjennomgang av utviklingstrekk frem mot dagens velferdssamfunn, viser artikkelen hvilke til dels dramatiske endringer den norske velferdsstaten nå gjennomgår. Spesielt med tanke på dilemmaene knyttettil idealet om realisering av universell velferd på den ene siden, og økonomisk knapphet på den andre.

Forfatter

Heidi Haukelien

Utgitt

29.06.1905

Type

Artikkel