Varig bolig – mer enn et sted å bo?

Varig bolig – mer enn et sted å bo?

Evaluering av Blå kors bo- og rehabiliteringssenter Vågsbygd

Blå Kors bo- og rehabiliteringssenter Vågsbygd drives av Blå Kors Rehabilitering sør i samarbeid med Kristiansand kommune, som har som målsetting å forebygge bostedsløshet blant mennesker med rusavhengighet.

Det består av individuelle leiligheter, bygget rundt et senter med heldøgns bemanning, der beboerne har sine individuelle leiekontrakter. Senteret har systematisk samarbeid med frivillige. Evalueringen viser at flere av leietakerne har opplevd å få bedre kontroll på sin rusavhengighet og bedret livskvalitet etter at de flyttet til senteret. Samtidig identifiseres det noen problematiske sider ved å bosette mennesker med ulike former for rusavhengighet, med svært ulike behov så tett på hverandre.

Forfatter

Heidi Haukelien og Halvard Vike

Utgitt

28.02.2017

Type

Rapport

Rapport

390

ISBN

978--82-336-0026-6

Last ned