Utvikling av en enkel styringsmodell for Svenheim Møbelindustri AS

En sluttrapport fra et teknologiprosjekt

Forfatter

Ole-Jørgen Haugholt

Type

Arbeidsrapport

Arbeidsrapport

20 -