Utredning av tjenestesamarbeid mellom Fjord og Stranda kommuner

Utredningen ser på muligheter for interkommunalt samarbeid mellom Stranda og Fjord på områdene oppvekst og pleie og omsorg. Dette gjelder i første rekke for bygdene Norddal, Eidsdal og Geiranger. Utredningen ser også på samarbeidsmuligheter på andre områder, i første rekke knyttet til tekniske tjenester og IKT.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg og Erik Magnussen

Utgitt

12.09.2023

Type

Rapport

Rapport

714

ISBN

978-82-336-0547-6

Last ned