Utredning av interkommunalt samarbeid mellom Grue, Våler og Åsnes kommuner

Personal og lønn, økonomi og regnskap, post og arkiv, landbruk og tekniske tjenester

Utredningen ser på muligheter for interkommunalt samarbeid mellom Våler, Åsnes og Grue kommuner om HR/personal, øko-nomi og regnskap, post og arkiv, landbruk og tekniske tjenester

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg, Erik Magnussen og Kjetil Lie

Utgitt

25.05.2021

Type

Rapport

Rapport

554

ISBN

978-82-336-0343-4

Last ned