Utredning av framtidig fylkestilhørighet for Sveio kommune

Sveio kommune er den sørligste kommunen i nye Vestland fylke. Utredningen ser på fordeler og ulemper for Sveio kommune ved et eventuelt fylkesbytte fra Vestland til Rogaland.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg. Erik Magnussens, Hanna Nyborg Storm og Marit Sissel Kvernenes

Utgitt

20.09.2021

Type

Rapport

Rapport

630

ISBN

978--82-336-0448-6

Last ned