Urban Living Lab - Bruk av metoden i Norge og med eksempler fra Europa

Studien ser på i hvilken grad og hvordan elementer fra metoden Urban Living Lab (ULL) brukes i byutviklingssammenheng i Norge, og med illustrerende eksempler fra tre europeiske byer. I rapporten belyses formål og tilnærming, finansiering og organisering, gjennomføring og samhandling, resultater, samt hva som regnes for å være sentrale drivere, suksessfaktorer og hindringer for en velfungerende ULL.

Forfatter

Christine Hvitsand og Benjamin Richards

Utgitt

13.03.2017

Type

Rapport

Rapport

393

ISBN

978--82-336-0033-4

Last ned