Unge voksne i Sandefjord

I dette notatet har vi sett på andelen av unge voksne i Sandefjord og 19 sammenliknbare byer. Vi har analysert forskjellene mellom disse byene og sett på hva som har vært vesentlige drivere for andelen unge voksne, spesielt utdanningstilbud, sentralitet, arbeidsplassvekst, bostedsattraktivitet og boligbygging.

Forfatter

Knut Vareide

Utgitt

15.12.2022

Type

Notat

Notat

12 - 2022

ISBN

978-82-336-0550-6

Last ned