Ung kultur

Et kunnskapsgrunnlag

Rapporten Ung kultur samler resultatene fra et oppdrag om barn og unges kultur- og hverdagsliv før og nå, nasjonalt og lokalt, analogt og digitalt. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Kulturdepartementet, og skal inngå som et kunnskapsgrunnlag for den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur.

Oppdraget har vært bredt. Arbeidet har på den ene siden handlet om å gi en oversikt over eksisterende kunnskap om barn og unges kultur- og mediebruk/-deltagelse: Hva vet vi om bruksmønstre og hva vet vi om effekt og betydning av den kulturen som brukes? Vi har undersøkt endringer over tid, og sett norske forhold i lys av internasjonale trender og forskning.

På den andre siden har arbeidet handlet om å beskrive og analysere mangfoldet og bredden i det lokale kulturlivet for barn og unge, med et særskilt blikk for utviklingstrekk, virkemidler og faktorer av betydning. Til sist har det også vært en del av oppdraget å beskrive og analysere samspill og samarbeidsløsninger på tvers av organisasjoner og sektorer på lokalt nivå.

Forfatter

Ole Marius Hylland, Åsne Dahl Haugsevje, Alf Jørgen Schnell og Kristine Persdatter Miland

Utgitt

11.02.2020

Type

Rapport

Rapport

493

ISBN

978--82-336-0249-9

Last ned