Ung i Listerregionen

Risiko- og beskyttelsesfaktorer blant ungdomsskoleelever i 2022

Dette notatet inneholder en presentasjon av ulike indikatorer for helse- og atferdsutfordringer, risiko- og beskyttelsesfaktorer blant ungdom i Listerregionen. Indikatorene er utarbeidet på bakgrunn av Ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Agder i 2019 og i 2022. Indikatorene presenteres både på regionnivå, kommunenivå og skolenivå

Forfatter

Signe Vrålstad og Geir Møller

Utgitt

05.10.2023

Type

Notat

Notat

6 - 2023

ISBN

978-82-336-0634-3

Last ned