Underveis med kunsten

Turneorganisasjonens historie 1991-2020

Turnéorganisasjonens historie utspiller seg i tidsrommet mellom 1991 og 2020, der organisasjonen arbeid inngikk i den statlige og landsomfattende kulturelle skolesekkordningen i 2001 (DKS). I april 2020 besluttet Innlandet fylkeskommune å oppløse stiftelsen og legge ned Turnéorganisasjonen. Mandatet for denne historiske gjennomgangen av Turnéorganisasjonens historie har vært å gi et innblikk i hva som har kjennetegnet Turnéorganisasjonen og hva som har vært deres metode, gjennom de tretti årene organisasjonen var virksom.

Den historiske gjennomgangen viser at de positive merkelappene (pioner og fyrtårn) som organisasjonen fikk synes å komme av at Turnéorganisasjonen var villig til «å være underveis». De var villige til å prøve ut formidlingsordninger lenge før de var en del av det nasjonale DKS-landskapet. De søkte også stadig opp nye måter å drive kunst og kunstformidling på. Turnéorganisasjonen viste seg tidlig som en virksomhet som tok barn og unge på alvor som kunstpublikum og som inviterte barn og unge inn i prosjektene og lot barn og unge få ta del av tilbudet og utformingen av tilbudet, både gjennom innlemmelsen av UKM og gjennom de ulike medvirknings- og samskapingsprosjektene med barn og unge. Slikt sett framsto Turnéorganisasjonen som en virksomhet som bidro til å skape kulturelt medborgerskap og kulturelt demokrati.

Forfatter

Anne-Sofie Hjemdahl

Utgitt

19.08.2022

Type

Notat

Notat

17 - 2022

ISBN

978-82-336-0458-5

Last ned