Tysfjord kommune

Fordeler og ulemper ved å fortsette som egen kommune.

Forfatter

Kjetil Lie, Sondre Groven, Audun Thorstensen, Per Kristian Roko Kallager og Anja Hjelseth

Utgitt

02.05.2019

Type

Notat

Notat

21 - 2019

ISBN

978--82-336-0219-2

Last ned