Tusenårsstaden Gulatinget

Utgreiing av organisasjons- og utviklingsmodell

Utredning over framtidig organisasjonsmodell for Tusenårsstaden Gulatinget. Utredninga drøfter ulike muligheter sett i lys av den nasjonale kulturpolitikken.

Forfatter

Nanna Løkka

Utgitt

20.08.2021

Type

Rapport

Rapport

613

ISBN

978--82-336-0419-6

Last ned flag