Trysil Bike Arena

Trysil Bike Arena

Evaluering av effekter på reiseliv og lokalsamfunn

Trysil har opplevd økt attraktivitet og god vekst både når det gjelder folketall, næringsutvikling og for reiselivet etter at de satte i gang en stor satsing på sykkel med ambisjon om å bli Nordens ledende sykkeldestinasjon. En del av denne veksten kan tilskrives sykkelsatsingen, men mye kommer som resultat av langsiktig kunnskapsbasert arbeid for å snu en negativ trend, der både fylkeskommunen, kommunen, reiselivet og lokalsamfunnet har vært involvert. For fortsatt å kunne ta ut potensialet er det viktig med stadig fornying av tilbudet, en tettere kobling mellom Trysilfjellet og sentrum, samt en bedre dialog med grunneiere. Evalueringen er gjennomført på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune.

 

(Foto: Jonas Hasselgren)

 

Forfatter

Solveig Svardal, Kristine Persdatter Miland og Knut Vareide

Utgitt

29.04.2019

Type

Rapport

Rapport

480

ISBN

978--82-336-0220-8

Last ned