Tiltak for å stimulere til økt innovasjon og utvikling i små distriktskommuner

Utredningen er en oppfølging av en nylig gjennomført kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling. Hovedformålet med utredningen er å se nærmere på tiltak som kan øke små distriktskommuners deltakelse i statlige, innovasjonsfremmende virkemiddelordninger og stimulere til økt innovasjon og utvikling.

Forfatter

Bent Aslak Brandtzæg og Ailin Aastvedt

Utgitt

04.09.2020

Type

Rapport

Rapport

549

ISBN

978--82-336-0332-8

Last ned