Tillitsmåling Stad

Rapporten oppsummerer resultatene av tillitsmåling i Stad. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunen og næringslivet. Resultatene er oppløftende og viser at det gjennomgående er høy tillit mellom politikere, kommunalt ansatte, næringslivet og frivillig sektor i Stad kommune.

Forfatter

Knut Vareide og Marit Sissel Kvernenes

Utgitt

17.02.2021

Type

Rapport

Rapport

560

ISBN

978--82-336-0366-3

Last ned flag