Tillitsmåling Stad 2023

Rapporten oppsummerer resultatene av tillitsmåling i Stad gjennomført i juni 2023. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunen og næringslivet. Resultatene viser at det er ganske god tillit mellom politikere, kommunalt ansatte, næringslivet og frivillig sektor i Stad kommune.Likevel indikerer resultatene at respondentene har lavere stedsidentitet og er mer negative til turister og besøkende enn i andre kommuner.

Forfatter

Rebekka Svartebekk Myhrer og Hanna Nyborg Storm

Utgitt

05.10.2023

Type

Rapport

Rapport

798

ISBN

978-82-336-0647-3

Last ned