Tillitsmåling Nordre Follo 2023

Rapporten oppsummerer resultatene av tillitsmåling i Nordre Follo gjennomført i juni 2023. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunen og næringslivet. Resultatene viser at Nordre Follo har utfordringer med et generelt lavt tillitsnivå i kommunen. Det er særlig næringslivet som har lav tillit til politikere, ansatte og frivillig sektor, som påvirker resultatene. Samtidig er optimismen og stedsidentiteten svært lav, og det vises skepsis til besøkende.

Forfatter

Rebekka Svartebekk Myhrer og Hanna Nyborg Storm

Utgitt

18.09.2023

Type

Rapport

Rapport

796

ISBN

978-82-336-0645-9

Last ned