Tillitsmåling Krødsherad

Rapporten oppsummerer resultatene av tillitsmåling i Krødsherad, gjennomført våren 2022. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunen og næringslivet. Resultatene viser at Krødsherad har store utfordringer med et generelt lavt tillitsnivå i kommunen. Optimismen og stedsidentiteten er svært lav, og tilliten mellom gruppene innad i egen kommune er gjennomgående svak.

Forfatter

Hanna N. Storm og Knut Vareide

Utgitt

27.09.2022

Type

Notat

Notat

10 - 2022

ISBN

978--82-336-0544-5

Last ned