Tillitsmåling i Nore og Uvdal 2021

Rapporten oppsummerer resultatene av tillitsmåling i Nore og Uvdal, gjennomført høsten 2021. Målingen er gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot politikere, ansatte i kommunen og næringslivet. Resultatene er oppløftende og viser at det gjennomgående er høy tillit mellom politikere, kommunalt ansatte, næringslivet og frivillig sektor i Nore og Uvdal kommune.

Forfatter

Hanna N. Storm og Knut Vareide

Utgitt

06.07.2022

Type

Notat

Notat

6 - 2022

ISBN

978-82-336-0533-9

Last ned