Suksessrike distriktskommuner anno 2018

Rapporten handler om distriktskommuner som har hatt suksess når det gjelder å skape vekst i befolkning og arbeidsplasser mot alle odds. Arbeidet bygger på rapporten «suksessrike distriktskommuner» fra 2012 og ser på hvordan det har gått med de 15 suksessrike distriktskommunene fra denne studien. I tillegg er det gjort casestudier av tre nye suksessrike distriktskommuner med gode resultat fra de siste årene.

Forfatter

Knut Vareide, Solveig Svardal, Hanna N. Storm, Sondre Groven

Utgitt

16.10.2018

Type

Rapport

Rapport

442

ISBN

978--82-336-0153-9

Last ned