Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk melkeproduksjon.

Formålet med denne artikkelen er å anslå omfanget av ikke-utnyttede stordriftsfordeler i melkeproduksjonen her i landet, og hvilke konsekvenser det ville ha for antall bruk om de faktisk ble utnyttet. Vi undersøker også om disse stordriftsfordelene endrer seg over tid på grunn av strukturendringer og skalautvidende tekniske endringer. Analysen er basert på datamateriale for enkeltbruk for perioden 1972-1996. Vi finner bl.a. at med full utnyttelse av stordriftsfordelene i 1996 kunne kostnadene ha vært redusert med knapt 5 milliarder kr, med en reduksjon i antall bruk på nær tre fjerdedeler. Det meste av stordriftsfordelene kan imidlertid realiseres uten en så dramatisk reduksjon i antall bruk.

Forfatter

Knut Løyland og Vidar Ringstad

Utgitt

01.10.1999

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier