Stordriftsfordeler og skalautvidende tekniske endringer i norsk jordbruk

Forfatter

Knut Løyland og Vidar Ringstad

Utgitt

15.09.1999

Type

Artikkel