Storbyenes rolle i generalistkommunesystemet

Sluttrapport

Denne studien har hatt som formål å utvikle et kunnskapsgrunnlag om som beskriver hva som kjennetegner storbykommunenes rolle i generalistkommunesystemet i dag og hvordan den kan videreutvikles. Generalistkommunesystemet forutsetter at alle kommuner, uavhengig av størrelse eller tilgang til ressurser, i prinsippet har ansvar for å løse de samme kommunale oppgavene. Spørsmålet er hvordan storbyene kan bidra til å opprettholde bærekraftige generalistkommuner og møte dagens og fremtidens behov for kommunal oppgaveløsning

Forfatter

Sara Blåka, Bent Aslak Brandtzæg, Einar Leknes og Erik Magnussen

Utgitt

12.09.2023

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned