Statlig styring av kommunesektoren - konsekvenser for effektivitet og fordeling

Forfatter

Lars Håkonsen

Utgitt

01.11.1999

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier