Ståstedsanalyse Horten

Horten kommune

I denne rapporten presenteres arbeidet fra prosjektet Ståstedsanalyse for Horten kommune. I prosjektet har vi gjort analyser av dagens situasjon i kommunen, både på samfunns- og tjenestenivå, med et særskilt fokus på vekst og attraktivitet og kommuneøkonomi. Videre har vi utarbeidet scenarier for framtidig demografisk utvikling, altså utvikling eller endring i befolkningens alder og sammensetning, og analysert framtidig utgifts- og ressursbehov innen sentrale kommunale tjenesteområder. Til slutt har vi utarbeidet et sett indikatorer Horten kommune kan benytte i framtidige analyser og i den løpende oppfølging av målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel. Rapporten er ment som et grunnlag for videre oppfølging i kommunen, og som inspirasjon til handling og samarbeid om utvikling av kommunen, både som samfunnsutvikler og tjenesteprodusent.

Forfatter

Knut Vareide, Audun Thorstensen, Helle Kise Hjertstrøm, Marit Sissel Kvernenes og Erik Magnussen

Utgitt

17.06.2019

Type

Rapport

Rapport

486

ISBN

978--82-336-0234-5

Last ned