Startlån – Variasjon i kommunal praksis og forvaltning

Rapporten dokumenterer et prosjekt om kommunal praksis og forvaltning av startlån som Telemarksforsking har gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Kommunenes praksis varierer betydelig, og vi mener flere kommuner vil ha en fordel av å se på ordningen som et viktig tiltak i et aktivt boligsosialt arbeid heller enn et passivt lånetilbud til innbyggerne. Basert på dette gir vi anbefalinger til kommunene og til Husbanken om tiltak på veien til en bedre kommunal praksis.

Forfatter

Trond Erik Lunder, Signe Vrålstad, Hanna Nyborg Storm, Rebekka Svartebekk Myhrer og Helle Krone-Hjertstrøm

Utgitt

04.05.2023

Type

Rapport

Rapport

786

ISBN

978-82-336-0624-4

Last ned