Sosialpedagogens rolle når barn lever i fattigdom

<p><strong>Fagfellevurdert antologi.</strong></p><p>https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/sosialpedagogiske-perspektiver-uf.html</p><p> </p>

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

12.08.2019

Type

Artikkel