Sørpe full, sveiseblind og stinn som et eggebrød

Slang og synonymer som kulturhistorie

Hvor mange ord brukes for å beskrive ett og samme fenomen? Hvor mange begreper kan dokumenteres som beskrivelser av en gitt tilstand, for eksempel en tilstand av beruselse? Og hvordan kan man bruke synonymer som inngang til kulturhistorie? Det handler denne artikkelen om. Den viser gjennom en systematisk gjennomgang, hvordan ulike begreper for det å være full – enten det er plakatkanakkassveiseblind eller møkkings – forteller en kulturhistorie om språklig kreativitet i møte med alkohol. Artikkelen argumenterer for at systematisk undersøkelse av synonymer og muntlige begreper (fremdeles) er relevante kilder til å undersøke hvordan et gitt fenomen nedfeller seg i språklig praksis.Teksten er delt i tre. Den første delen er et slags faghistorisk basert forsvar for det perspektivet og den empirien som ønskes løftet frem i artikkelen. Den andre delen beskriver fremgangsmåte og kilder til en generert liste over synonymer for det å være påvirket av alkohol. Den tredje delen er en påfølgende gjennomgang og utprøving av ulike perspektiver som kan skape et relevant system i en slik synonymliste.

Forfatter

Ole Marius Hylland

Utgitt

14.12.2020

Type

Vitenskapelig artikkel i tidsskrift eller serier