Snipp, snapp, snute?...

Sluttrapport for følgeforskning av en nærdemokratisk ordning i Asker kommune

Dette er tredje og siste rapport fra følgeforskningen av Asker kommunes forsøk med lokalsamfunnsutvalg. Følgeforskningen er utført av et forskerteam fra Universitetet i Sørøst-Norge  og Telemarksforsking, under ledelse av USN-SESAM.

Tre lokalsamfunnsutvalg (LSU) i Tofte, Slemmestad og Heggedal har eksperimentert med å fylle rollen som et lokalt organ for å styrke det deltakende demokratiet gjennom å mobilisere til medvirkning og skape i saker som angår lokalsamfunnene, samtidig med at de skulle styrke det representative demokratiet gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap, som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene. Lokalsamfunnsutvalgene var oppnevnt av kommunestyret i Asker som kommunale underutvalg, de ble dermed underlagt Kommunelovens bestemmelser. Prosjektet har noen grad også fulgt aktiviteten i Klokkarstua og Verket nærmiljøutvalg. Det er et frivillige utvalg som ikke er underlagt kommunelovens bestemmelser, og som står uten noe formell avtale med Asker kommune.

Forfatter

Lars Ueland Kobro og Bent Aslak Brandtzæg

Utgitt

12.09.2023

Type

Rapport i ekstern rapportserie

Last ned