Skole- og barnehagestruktur for Kvinnherad kommune

Det er utredet kommunaløkonomiske effekter av eventuelle endringer i skole- og barnehagestrukturen i Kvinnherad kom-mune. Gitte endringer i strukturen tilrås, og vi har beregnet innsparingseffekt mot kommunebudsjettet av disse endringene.

Forfatter

Kjetil Lie og Helge Støren

Utgitt

04.06.2020

Type

Notat

Notat

12 - 2020

ISBN

978--82-336-0326-7

Last ned