Sesongbasert lokalmat på menyen

Rapporten oppsummerer arbeidet med prosjektet «Sesongbasert lokalmat på menyen», et samarbeid mellom de fire hotellene Sundvolden, Kleivstua, Bardøla, Thorbjørnrud og Telemarksforsking. Målet med prosjektet har vært å koble sammen lokalmatprodusenter og hoteller, med den hensikt å øke omsetningen av lokalmat. Som en del av prosjektet er det gjennomført tre workshoper og en survey til produsenter, hoteller og distribusjonsleddet. I rapporten peker vi på noen utfordringer og muligheter for det videre arbeidet med å styrke samarbeidet mellom hoteller og produsenter og øke omsetningen av lokalmat.

Forfatter

Marit Sissel Kvernenes og Charlotte Sørensen

Utgitt

28.04.2021

Type

Rapport

Rapport

621

ISBN

978-82-336-0431-8

Last ned