Senger til alle!

Antallet senger i norske sykehus er halvert siden 1980. Dagbehandling, polikliniske tilbud og innsatsteam i hjemmet skal løse oppgavene. Artikkelen tar for seg hvoa som kennetegner denne utviklingen i det norske helsevesenet, hva utviklingen skyldes, og hvilke konsekvenser den får for kvaliteten av behandlingen pasientene får både i somatikken, psykiatrien og i kommunenes helse- og omsorgstjenester.

Forfatter

Heidi Haukelien, Torgeir Bruun Wyller, Liv Sigrun Engebretsen og Marie Aakre

Utgitt

07.06.1905

Type

Artikkel