Samskaping

Hvordan få alle med på laget

Presentasjon av forskningsprosjektet "Den samskapende kommune".

- Hva er samskaping?

- Hvorfor samskaping?

-Hvordan gjøre det?

Forfatter

Ailin Aastvedt

Utgitt

28.09.2021

Type

Foredrag

Last ned