Samiske barn forteller

Samiske barn forteller

Sammendrag

Redd Barna ønsker mer kunnskap om hvordan virkeligheten for samiske barn er i lys av barnekonvensjonen. Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til å si hva de mener og bli hørt i saker som berører dem. De som skal jobbe for oppfyllelse av samiske barns rettigheter, trenger å kjenne samiske barns egne erfaringer, perspektiver, meninger og ideer. Studien bygger på kvalitative gruppeintervjuer og digitale intervjuer, samt medvirkningsprosesser med 38 samiske barn på 4.-7. trinn.

Forfatter

Monica Bjerklund

Utgitt

09.05.2022

Type

Rapport

Rapport

703

ISBN

978-82-336-0529-2

Last ned