Samfunnsøkonomi og sunn fornuft

Forfatter

Vidar Ringstad

Utgitt

01.10.2007

Type

Vitenskapelig monografi